Stowarzyszenie Przewodników Górskich “ROWIŃ”

założono 17 stycznia 2008 r. z inicjatywy Lwowskiego Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki i Drohobyckiej Rady Powiatowej, a także osób zainteresowanych realizacją programu “Dobrosąsiedztwo” Polska-Białoruś-Ukraina Interrreh III A/Tasis SWS.
Stowarzyszenie nie jest organizacją dochodową, jest organizacją niezależną i dobrowolną, która jednoczy fachowców obsługujących turystów z Ukrainy oraz państw ościennych (Wegry, Słowacja, Polska, Rumunia), a także osób zainteresowanych we współpracy państw, ułatwia im podróżowanie, działalność krajoznawczą na Ukrainie i w regionie transgranicznym, a także reprezentuje ich interesy przed organami władzy i społeczeństwa.
Stowarzyszenie będąc organizacją pozarządową może zatrudniać własnych członków w celu realizacji swoich zadań.