SWIFT: Karpacka sieć poszukiwawczo-ratownicza

Od 1 stycznia 2020 r. przy współfinansowaniu Unii Europejskiej uruchomiono projekt „SWIFT: Karpacka sieć poszukiwawczo-ratownicza”.

Projekt tworzy Platformę współpracy między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego a władzami lokalnymi w celu rozwiązania priorytetnych zadań, związanych z bezpieczeństwem i poratunkiem w Karpatach.

Projekt ma na celu zjednoczenie społecznych ratowników górskich we Lwowskim, Iwano-Frankowskim, Zakarpackim i Czerniowieckim obwodach oraz zaproponować mechanizm przyciągania wolontariuszy do poszukiwania i ratowania ludzi w Karpatach.

  

Projekt przewiduje szereg działań mających na celu nawiązanie dialogu między władzami a społeczeństwem obywatelskim w celu wyeliminowania istniejących problemów i podjęcia rzeczywistych kroków w celu poprawy bezpieczeństwa w górach.

Takimi działaniami będą:

• Konferencje mające na celu zjednoczyć wszystkie zainteresowane strony, budujące współpracę i rozwijające inicjatywy, tworzące mechanizmy angażujące wolontariuszy do poszukiwania i ratowania ludzi w górach oraz nawiązujące współpracę między przedstawicielami społeczeństwa i władzą;

Dowiedzieć się więcej o konferencji odkrycia projektu i rejestrować się dla uczestnictwa w niej można tutaj.

• Utworzenie i organizacja regionalnych publicznych ośrodków szkoleniowych w miejscowościach Dowhe (obwód Lwowski) i Worochta (obwód Iwano-Frankowski) w celu szkolenia ratowników górskich w rzeczywistych warunkach - w celu stałego szkolenia ratowników społecznych;

• Seria wspólnych szkoleń ratowników górskich i podwuższenie poziomu ich kwalifikacji zgodnie z ustalonym programem, który będzie obejmował szkolenie z ratowania na górskich rzekach; trening w zakresie poszukiwań naziemnych (LandSar); szkolenie ratownicze w trudnym terenie; trening zimowy;

• Praktyczne szkolenie i stażowanie ratowników górskich w Polsce na podstawie Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Krynicka;

• Dla przedstawicieli Parków Narodowych / rezerwatów przyrody zaangażowanych we współpracę z grupami ratowniczymi zostaną zorganizowane dwa okrągłe stoły dotyczące pytań współpracy i bezpieczeństwa.

• Dla operatywnej pracy zostanie stworzona aplikacja komórkowa, elektroniczne bazy danych niebezpiecznych miejsc, schronisk turystycznych, ośrodków ratowniczych, instytucji medycznych, szlaków turystycznych w Karpatach. Aplikacja komórkowa umożliwia automatyczne wysyłanie SMS-ów opartych na lokalizacji w sytuacjach awaryjnych do służb ratowniczych działających na obszarach górskich.

 

Wszyscy partnerzy razem utworzą sieć ratowników w Karpatach. Dołączenie do sieci pozwoli szybko reagować na sytuacje awaryjne i zapewni bezpieczeństwo na szlakach turystycznych w Czarnohorze, Gorganach, Beskidach etc., o powierzchni około 120 metrów kwadratowych. Góry te odwiedzają tysiące turystów rocznie, w tym cudzoziemcy przyzwyczajeni do bezpieczeństwa w krajach UE.

Z „PROGRAMEM ROZWOJU SIECI GÓRSKICH RATUNKÓW OCHOTNICZYCH REGIONU KARPACKIEGO” można zapoznać się tutaj.

Wszystkich, którym zależy na bezpieczeństwie w górach, zapraszamy do współpracy!

Czas trwania projektu wynosi 32 miesiące.

Partnerzy projektu:

– OS „Stowarzyszenie Przewodników Górskich „Rowiń” (Obwód Lwowski, Ukraina)
– Iwano-Frankowskie Regionalne Państwowe Centrum Turystyki i Krajoznawstwa Młodzieży Szkolnej (Ukraina)
GOPR Grupa Krynicka (Польща)
– OS «Górskie Centrum Ratownicze» (Obwód Iwano-Frankowski).

Strona projektu Facebook

Finansowanie: European Union in Ukraine