SWIFT: Karpacka sieć poszukiwawczo-ratownicza

Od 1 stycznia 2020 r. przy współfinansowaniu Unii Europejskiej uruchomiono projekt „SWIFT: Karpacka sieć poszukiwawczo-ratownicza”.

Projekt tworzy Platformę współpracy między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego a władzami lokalnymi w celu rozwiązania priorytetnych zadań, związanych z bezpieczeństwem i poratunkiem w Karpatach.

Projekt ma na celu zjednoczenie społecznych ratowników górskich we Lwowskim, Iwano-Frankowskim, Zakarpackim i Czerniowieckim obwodach oraz zaproponować mechanizm przyciągania wolontariuszy do poszukiwania i ratowania ludzi w Karpatach.

  

Projekt przewiduje szereg działań mających na celu nawiązanie dialogu między rządem a społeczeństwem obywatelskim, żeby usunąć istniejące problemy i zrealizować realne kroki co do podwyższenia bezpieczeństwa w górach. Między innymi:

• 27 lutego 2020 r. w Iwano-Frankowsku odbyła się konferencja z okazji startu unijnego projektu „SWIFT: Karpacka Sieć Poszukiwawczo-Ratownicza”. Zawodowi i społeczni ratownicy górscy, przedstawiciele państwowych służb z sytuacji nadzwyczajnych obwodów Lwowskiego, Iwano-Frankowskiego, Zakarpackiego i Czerniowieckiego, woluntariusze i członkowie organizacji społecznych, klubów sportowych i turystycznych Ukrainy; instruktorzy turystyki wodnej i narciarskiej zjednoczyli się podczas inauguracyjnej konferencji projektu „SWIFT: Karpacka Sieć Poszukiwawczo-Ratownicza” na jednej platformie, aby współpracować przy opracowaniu mechanizmu przyciągania wolontariuszy do poszukiwań i ratownictwa w Karpatach, korzystając z doświadczeń polskich partnerów z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Krynicka (GOPR). Więcej informacji tutaj. Więcej informacji tutaj

Kolejna międzynarodowa konferencja nt. bezpieczeństwa górskiego zaplanowana jest na 26-28 sierpnia 2021 roku. Podczas konferencji planowane jest prezentacja struktury Karpackiej Sieci Poszukiwawczo-Ratowniczej, przedstawienie systemu informacyjnego z aplikacją komórkową „Poratunek”, zademonstrowanie poprawy efektywności przeprowadzenia działań poszukiwawczych, a także dyskusje, spotkania, znajomstwa i nawiązanie współpracy. Organizatorem imprezy jest organizacja społeczna „Stowarzyszenie Przewodników Górskich „Rowiń”. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału.

Organizowane w ramach projektu konferencje są prowadzone w celu zjednoczenia wszystkich zainteresowanych stron, nawiązania współpracy, utworzenia mechanizmów angażowania wolontariuszy do poszukiwania i ratowania ludzi w górach, nawiązania współpracy między przedstawicielami społeczeństwa a władzy;

• W ramach projektu przeprowadzono prace remontowe w „Ośrodku szkolenia przewodników i ratowników górskich” we wsi Dowhe, rejon Drohobycki, obwód Lwowski. Stworzyło to bazę do szkolenia wolontariuszy w ramach projektu i po jego zakończeniu.

  

 

 

 

   

  • Wkrótce otworzy swoje drzwi Regionalne Społeczne Centrum Szkoleniowe w Worochcie (obwód Iwano-Frankowski) dla szkolenia ratowników górskich w realnych warunkach, które będzie stale szkolić ratowników społecznych;

• 14 sierpnia 2021 r. w Werchowynie w ramach projektu „SWIFT - Karpacka Sieć Poszukiwawczo-Ratownicza” odbył się okrągły stół, podczas którego omówiono kierunki współpracy sieci ratowników-wolontariuszy górskich z administracjami obszarów chronionych (parki narodowe, regionalne krajobrazowe itp.), organizatorami podróży turystycznych i wyjazdów masowych na terenie Karpat. Więcej informacji tutaj

• Kolejny okrągły stół z przedstawicielami obszarów chronionych zaplanowano przeprowadzić na terenie obwodu Lwowskiego 7 maja 2021 r. Celem okrągłego stołu jest omówienie współpracy przedstawicieli narodowych parków przyrody / rezerwatów z ekipami ratowniczymi w zakresie bezpieczeństwa.

• W celu ulepszenia pracy operatywnej w ramach projektu powstanie system informacyjny wraz z aplikacją komórkową „Poratunek”, który będzie zawierał elektroniczne bazy danych miejsc niebezpiecznych, schronisk i przytułków turystycznych, punktów ratowniczych, placówek medycznych, szlaków turystycznych w Karpatach. Aplikacja komórkowa umożliwia w razie sytuacji nadzwyczajnej automatyczne wysyłanie SMS-ów z lokalizacją do Służb ratowniczych działających na terenach górskich.

 

25 kwietnia SO „Stowarzyszenie Przewodników Górskich „Rowiń” ogłosiło procedurę prostego przetargu (bez publikacji) dla przedsiębiorców (osób prawnych i osób fizycznych) na „Opracowanie i wdrożenie analogu polskiej aplikacji komórkowej „Ratunek” dla Ukrainy.

 

Celem jest stworzenie w Ukrainie systemu informacyjnego „Poratunek”, który ma za zadanie zawiadomić o wystąpieniu wypadku w górach i potrzebę pomocy, z automatyczną lokalizacją poszkodowanego. Mianowicie: opracowanie oprogramowania dla aplikacji komórkowej i serwerów, które będą ją obsługiwać, zakup i uruchomienie sprzętu bezpośrednio tworzącego system, a także szkolenie operatorów powołanych do codziennego użytkowania i obsługi systemu. Wszystkim zainteresowanym wzięciem udziału w konkursie na opracowanie prośba o kontakt z biurem SO APG "Rowiń" w celu otrzymania zadania technicznego. Konkurs trwa 60 dni (do 25 maja 2021 r.).

• Obecnie wykonawczy zespół projektu pracuje nad kompletowaniem grup wolontariuszy, którzy będą zaangażowani do cyklu:

• zajęć praktycznych z zakresu szkolenia i stażowania ratowników górskich w Polsce na bazie Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Krynicka;

• wspólnych szkoleń ratowników górskich i podwyższenia stopnia ich kwalifikacji zgodnie z ustalonym programem, który obejmie szkolenie ratownicze na górskich rzekach; szkolenia w zakresie przeszukiwania naziemnego (LandSar); szkolenie ratownicze na obszarach o trudnym terenie; trening zimowy;

W tym celu zakupiono uniformy dla uczestników szkolenia (woluntariuszy i ratowników) oraz sprzęt techniczny. Szkolenie i stażowanie odbędą się natychmiast po zakończeniu ograniczeń kwarantannowych związanych z COVID-19.

   

  

Wszyscy partnerzy razem utworzą sieć ratowników w Karpatach. Przyłączenie do sieci pozwoli szybko reagować na sytuacje nadzwyczajne i zapewni bezpieczeństwo na szlakach turystycznych Czarnogóry, Gorganów, Beskidów o powierzchni ok. 120 km², które co roku odwiedzają tysiące turystów, w tym obcokrajowcy przyzwyczajeni do bezpieczeństwa w krajach UE.

Zapoznać się z „PROGRAMEM ROZWOJU SIECI GÓRSKICH SPOŁECZNYCH RATOWNIKÓW-WOLONTARIUSZY REGIONU KARPACKIEGO” można tutaj.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, komu zależy na bezpieczeństwie w górach!

Czas trwania projektu - 32 miesiące.

Partnerzy projektu:

– OS „Stowarzyszenie Przewodników Górskich „Rowiń” (Obwód Lwowski, Ukraina)
– Iwano-Frankowskie Regionalne Państwowe Centrum Turystyki i Krajoznawstwa Młodzieży Szkolnej (Ukraina)
GOPR Grupa Krynicka (Польща)
– OS «Górskie Centrum Ratownicze» (Obwód Iwano-Frankowski).

Strona projektu Facebook

Finansowanie: European Union in Ukraine