Kurs podnoszący kwalifikacje dla przewodników górskich

SPG "Rowiń" corocznie, dla absolwentów kursów dla kandydatów na przewodników górskich, prowadzi trzydniowe warsztaty dokształcające. W ich zakres wchodzi trudniejsze piesze przejście i ciekawe wykłady.Warsztaty mają na celu opracowanie i promocję nowych tras, jak również podnoszenie poziomu umiejętności praktycznych przewodników górskich. WSPINACZKA NA PIKUJ 1408 m.npm.