Kursy pierwszej pomocy

W okresie 14-23 listopada 2013 r. z inicjatywy Andrzeja Krysko, członka Stowarzyszenia Przewodników Górskich "Rowiń" w oparciu o centrum medyczno-społeczne "Czerwonego Krzyża" dla wszystkich chętnych prowadzone były kursy pierwszej pomocy medycznej. Kursy uwzględniały aspekty pracy przewodnika i były nakierowane na niesienie pomocy w górach. Zdjęcia

Podczas szkolenia zostały nabyte i rozszerzoneumiejętności z zakresu:

  • reanimacji;
  • krwotoków;
  • ran;
  • złamań;
  • przegrzania organizmu;
  • wychłodzenia;
  • zatrucia;
  • omdlenia;
  • transportu ofiar;
  • itd.

Szczególną uwagę zwrócono na rozwijanie umiejętności praktycznych dzięki ćwiczeniom na specjalnych manekinach, fantomach. Po ukończeniu kursu wszyscy uczestnicy otrzymali międzynarodowe certyfikaty wydawane przez Czerwony Krzyż i rozpoznawane w 52 krajach na świecie. Zachęcamy wszystkich praktykujących przewodników, szczególnie górskich do przejścia takiego kursu. Na kurs można zapisać się w centrum medyczno-społecznym "Czerwonego Krzyża" we Lwowie, ul. Lepkoho 5/2 lub zgłosić się do Stowarzyszenia .