Praktyki studenckie

Praktyki studenckie dla biologów, geografów, geologów, ornitologów

W ciągu ostatnich dziesięcioleci, w związku z planowanym zatopieniem terenów, na których znajduje się Naukowo – Informacyjne Centrum SPG  “ ROWIŃ”, przyroda tego obszaru pozostała nienaruszona, świat roślin i zwierząt pozostał bez wpływu człowieka. Tu można spotkać bogactwo przedstawicieli flory i fauny wpisanych do czerwonej księgi Ukrainy. Obszar odznacza się bogactwem nietkniętej przyrody.
Centrum szkoleniowe znajduje się we wsi Dowhe, powiat Drohobycki, woj. Lwowskie. To tu, w drugiej połowie lat osiemdziesiątych planowano budowę Stryjskiego zbiornika, tak zwanego "Karpackiego morza”. Ogromny obiekt, który miał zgromadzić około 200 milionów metrów sześciennych wody, miał zostać wykorzystany jako nniezawodne źródło wody dla Lwowa i innych miast w regionie. Podczas poważnych powodzi i podtopień zbiornik miał chronić miasta i miejscowości w dolinie rzeki. A zestaw dwóch turbin miał zapewnić im tani prąd. Z biegiem czasu, planowano zorganizować wokół zbiornika międzynarodową strefę rekreacji. Wszystko to przyczyniłoby się do gospodarczego, kulturalnego i turystycznego rozwoju tego regionu karpackiego. W skrócie, "Karpackie morze" miało być analogiczne do sztucznego górskiego jeziora Solina w Polsce.
Na szczęście, z powodu ciągłych intensywnych opadów deszczu zniszczeniu uległa góra - przesuwając monolityczne żelbetonowe elementy zapory, które zostały zbudowane w ciągu kilku lat, kierownictwo projektu po wielu naradach i zasięgnięciu wielu specjalistycznych opinii podjęło właściwą decyzję – zatrzymania budowy.
Projekt stworzenia gigantycznego zbiornika w Karpatach niósł ze sobą wielkie gospodarcze i środowiskowe zagrożenia:
Powódź w górach tworzy się w ciągu pięciu, sześciu godzin, i jeśli przerwałaby zaporę, to wielometrowa fala powodziowa wpadłaby do doliny, niszcząc wszystko na swojej drodze;
Zatopienie żyznych gruntów ornych, których i tak mało w Karpatach;
Przeniesienie mieszkańców wsi Dowhe, Nowego i Starego Kropywnyka, Rybnyk, Pereprostynja i Łikot.
Zmiana mikroklimatu, flory i fauny, naruszenie podziemnej równowagi wodnej w uzdrowiskowym regionie Karpat. Wyjątkowe źródła mineralne Truskawca i Schidnyci mogłyby zostać rozmyte.
W ciągu ostatnich dziesięcioleci, w związku z planowanym zatopieniem terenów, na których znajduje się Naukowo – Informacyjne Centrum SPG  “ ROWIŃ”, przyroda tego obszaru pozostała nienaruszona, świat roślin i zwierząt pozostał bez wpływu człowieka. Tu można spotkać bogactwo przedstawicieli flory i fauny wpisanych do czerwonej księgi Ukrainy. Obszar odznacza się bogactwem nietkniętej przyrody.
Naukowo – Informacyjne Centrum SPG  “ ROWIŃ” mieści się w budynku, który został wybudowany jako centrum sterowania zaporą, na brzegu rzeki Stryj. W pobliżu znajduje się kilka jezior, które powstały w trakcie budowy zbiornika, z krystalicznie czystą wodą.
Na terenie bazy Naukowo – Informacyjnego Centrum istnieje możliwość odbywania praktyk studenckich w dziedzinach i kierunkach: biologia, geografia, botanika, geologia, ornitologia. Grupy mogą liczyć do 30 osób.

Warunki pobytu:

Pokoje 6-8 оsobowe (standard hostelu);
Wyżywienie trzy razy dziennie;
Możliwośc korzystania z sali konferencyjnej.
 

Istnieje możliwość odbycia jednodniowych pieszych wycieczek po okolicach pod opieką doświadczonych przewodników:

  1. przez górę Towsta do skał Uryckich z ruinami fortecy Tustań i skał w pobliżu wsi Jamelnycja;
  2. przez wieś Sopit na górę Szeroki (Wielki) Wierch;
  3. przez wieś Dowhe do bezimiennego wodospadu o wysokości 12 m i wsi Majdan;
  4. а także wiele innych krótszych i dłuższych wycieczek.