Wspólne kilkudniowe szkolenie dla czynnych przewodników górskich i ratowników górskich z regionu pogranicza Ukrainy i Polski

                                                                                           

01 stycznia 2013 r. rozpoczęła się realizacja projektu pod nazwą:“STYMULOWANIE ROZWOJU TURYSTYKI W REGIONIE KARPACKIM POPRZEZ POPRAWĘ USŁUG I BEZPIECZEŃSTWA TURYSTÓW”.Projekt jest współfinansowany przez  Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.Projekt jest realizowany na terytorium województwa lwowskiego (Ukraina) i województwa podkarpackiego (Polska) w latach 2013 i 2014. Beneficjentem projektu jest lwowska wojewódzka administracja państwowa.
Zgodnie z założeniami projektu, w dniach 1 do 6 października 2013 r, z inicjatywy organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Przewodników Górskich "Rowiń" (SPG "Rowiń") we współpracy z partnerami projektu: zostało zorganizowane i pomyślnie przeprowadzone wspólne kilkudniowe szkolenie dla czynnych przewodników górskich i ratowników górskich z regionu pogranicza Ukrainy i Polski. Szkolenie odbyło się w oparciu o istniejące punkty ratownicze Grupy Bieszczadzkiej GOPR w Polsce. http://www.gopr.bieszczady.pl/

Planowane zajęcia teoretyczne i praktyczne, były prowadzone według specjalnie przygotowanego w ramach projektu programu szkoleniowego: «przygotowanie specjalistów obsługi ruchu turystycznego, którzy pracują w górach» i «przygotowanie pracowników służb ratunkowych».
Swoje praktyczne umiejętności, ukraińscy uczestnicy szkolenia przetestowali i poprawiali podczas zaplanowanych wspólnych patroli z ratownikami GOPR, które odbyły się w Zachodnich Bieszczadach. Wspólnie wspinaliśmy się na: Połoninę Wetlińską (1255 m), Tarnicę (1346 m), Halicz (1333 m), Małą i Wielką Rawkę (1304 m) ... Przebywając w górach uczestnicy szkolenia odwiedzali dyżurki ratowników i zapoznali się z realiami pracy i wyposażeniem punktów GOPR. Uczestnicy szkolenia uroczyście prezentowali flagi Ukrainy, Polski, UE i SPG "Rowiń" (zdjęcie w załączeniu).
Koledzy z PTTK zapoznali ukraińskich uczestników szkolenia z atrakcjami i infrastrukturą turystyczną województwa podkarpackiego. Uczestnicy szkolenia mieli okazję poznać, zarówno z historycznego jak i architektonicznego punktu widzenia: I wojenną Twierdzę Przemyśl, miasto Przemyśl, Sanok i Park Etnograficzny w Sanoku http://skansen.sanok.pl/ - który jest jednym z najpiękniejszych muzeów na wolnym powietrzu w Europie (na 38 h przedstawiana jest kultura polsko-ukraińskiego pogranicza we wschodniej części polskich Karpat: Bieszczady, Beskid Niski i Podkarpacie).


Uczestnicy szkolenia mogli osobiście przekonać się, jak funkcjonuje przemysł turystyczny u naszych najbliższych sąsiadów z UE, a mianowicie: jak urządzone i oznakowane są szlaki turystyczne jak pracują ich koledzy i jakie wymagania stosują do turystów, jakie technicznie wyposażonie posiadają ratownicy górscy, jak popularyzują turystyczną wartość regionu na zewnątrz, jak i wewnątrz kraju, i wiele innych.
Organizatorzy imprezy przekazali każdemu uczestnikowi szkolenia dostosowane (jaskrawoczerwone) odzienie: koszulki i czapki, które służą zarówno jako identyfikatory i jako promocja górskiego przewodnika czy ratownika. Na odzieży (białym kolorem) naniesiono logo i napis "turystyczne wsparcie i bezpieczeństwo w górach" i symbolikę UE i Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. W dniu ukończenia szkolenia wszyscy uczestnicy, w uroczystej atmosferze, otrzymali świadectwa uczestnictwa we wspólnym szkoleniu.
Prowadzenia wspólnych szkoleń dla ukraińskich i polskich kolegów bez wątpienia przyczyniło się do wymiany doświadczeń, informacji, przybliżyło ukraińskich kolegów do europejskich standardów w niesieniu pomocy i ratownictwa turystów. W końcu jednym z głównych celów projektu jest zbudowanie bliższej współpracy ludzi i organizacji, działających w sferze ratownictwa, obsługi ruchu turystycznego na obszarach górskich, stworzenia silnej platformy współpracy, dialogu i wymiany doświadczeń, na tym etapie i na dłuższą metę.
W celu otrzymania dodatkowych informacji prosimy zwracać się do:
Ivan Gorbatso – naczelny dyrektor SPG «Rowiń» / kierownik projektu.


Press-release № 8

Photo