Karpacka platforma współpracy ratowników górskich

 

Projekt jest finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

(International Visegrad Fund)

http://visegradfund.org

Tytuł projektu:

"Karpacka platforma współpracy ratowników górskich"

Lider projektu - Stowarzyszenie Przewodników Górskich "Rowiń", miasto Lwów (Ukraina)

Partnerzy projektu:

1. Organizacja Społeczna "Górskie centrum ratunkowe", miasto Iwano-Frankiwsk (Ukraina)

https://www.facebook.com/mountain.rescue.center/

2. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Grupa Krynicka (Polska)

www.gopr-krynica.pl

3. Horska SłużbaPienińskiego Parku Narodowego (Słowacja) (Horská služba Pieninského národného parku)

http://hspienap.webnode.sk/

4. Horska Służba Republiki Czeskiej (Góry Izerskie) (Horská služba ČR o.p.s. (Jizerske hory)

https://www.horskasluzba.cz/cz/oblasti/jizerske-hory

Celem projektu jest nawiązanie współpracy i wzmocnienie komunikacji między ratownikami a przewodnikami górskimi obwodów Iwano-Frankowskiego i Lwowskiego (Ukraina), Kraju Preszowskiego (Słowacja), wojewodztw Małopolskiego i Podkarpackiego (Polska) oraz górami Izerskimi (Czechy).

Górska służba ratunkowa w Ukrainie jest w trakcie reformy. Działalność podobnych służb w krajach europejskich wykazuje ich skuteczność, kiedy w akcjach ratowniczych biorą udział ratownicy ochotniki. To doświadczenie może być korzystnym i alternatywnym sposobem funkcjonowania służby ratowniczej w Ukrainie. Współpraca z kolegami z Polski, Słowacji, Ukrainy i Czech przyczyni się do ujednolicenia standardów ratownictwa górskiego Regionu Karpackiego i nawiązania współpracy między nimi w celu zapewnienia przekazania dobrych praktyk opartych na doświadczeniach UE.

Projekt przewiduje utworzenie platformy dla trwałego dialogu i skutecznej współpracy przewodników i ratowników górskich, pracujących w przygranicznych regionach górskich Ukrainy, Słowacji, Czech i Polski, w celu wymiany informacji i doświadczeń, przekazania standardów i najlepszych praktyk w działaniach ratowniczych i poszukiwawczych w górach / jaskiniach / rzekach. Wspólne szkolenia pozwolą opracować wspólne działania w sytuacjach kryzysowych: lawiny, powodzie górskie itp; stworzenie mechanizmów wymiany informacji (zapobieganie wypadkom, reagowanie, pomóc). Zgromadzona i poszerzona wśród turystów i przewodników górskich informacja o punktach poszukiwawczych i ratowniczych, stacjachpogotowia medycznego ischroniskach w górskich regionach Ukrainy, Polski, Słowacji i Czech będzie przydatna dla tysięcy turystów, którzy podróżują w Karpatach.

Projekt przewiduje realizację następujących działań:

1)     Przeprowadzenie międzynarodowej konferencji na temat bezpieczeństwa turystów w Regionie Karpackim w celu budowania ścisłej współpracy między ludźmi i organizacjami działającymi w dziedzinie turystyki i ratownictwa w górach, a także ogólnego rozwoju turystyki w perspektywie długoterminowej.

2)     Publikacja katalogu z kontaktami punktów ratowniczych, stacji pogotowia medycznego, schronisk w regionach górskich: obwodów Lwowskiego i Iwano-Frankowskiego (Ukraina), województw małopolskiego i podkarpackiego (Polska), Kraju Preszowskiego(Słowacja), Gór Izerskich (Czechy) .

3)     Szereg wspólnych szkoleń dla ochotnicznych ratowników i przewodników górskich w Polsce, Słowacji, Czechach i Ukrainie, co zabiezpieczypodwyższenie umiejętności ratowników państwowych i społecznych oraz poprawi możliwości wspólnego reagowania na sytuacje kryzysowe w Regionie Karpackim.

Partnerzy projektu są przekonani, że realizacja zaplanowanych działań niewątpliwie podtwierdzi pozytywny wizerunek Regionu Karpackiego Ukraina-Polska-Słowacja-Czechy jako stabilnego i bezpiecznego dla mieszkańców i turystów.

Rozpoczęcie projektu od 01 marca 2018 r.