Projekt

"Stymulowanie rozwoju turystyki w  regionie karpackim poprzez poprawę usług i bezpieczeństwa turystów”.

 

 

Informacja prasowa № 14

Informacja prasowa №8

Informacja prasowa №7

Informacja prasowa № 6

 Informacja prasowa № 5

 Informacja prasowa № 2

Informacja prasowa № 1

14-15 listopada w Kazimierzu Dolnym (Polska) podczas konferencji "Sztuka współpracy" została podpisana umowa na realizację projektu "Stymulowanie rozwoju turystyki w  regionie karpackim poprzez poprawę usług i bezpieczeństwa turystów".

Organizacja Pozarządowa  „Stowarzyszenie Przewodników Górskich «Rowiń», wraz z Lwowską Wojewódzką Kontrolno-Ratowniczą Służbą Związku Turystyczno-Sportowego Ukrainy, Lwowskim Stowarzyszeniem Rozwoju Turystyki, Polskim Towarzystwem Turystyczno Krajoznawczym, oddział im dr. M. Orłowicza w Przemyślu i Górskim Oczotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Grupa Bieszczadzka z Polski sporządziła i złożyła we Wspólnym Sekretariacie Technicznym programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Zgodnie z oceną, która została przyznana przez niezależnych ekspertów, projekt został doceniony i otrzymał rekomendację do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Dobrosąsiedztwa i Partnerstwa.
01 stycznia 2013 r. rozpoczęła się realizacja projektu pod nazwą: “Stymulowanie rozwoju turystyki w  regionie karpackim poprzez poprawę usług i bezpieczeństwa turystów”.
Projekt jest realizowany na terytorium województwa lwowskiego (Ukraina) i województwa podkarpackiego (Polska) w latach 2013 i 2014.
Wyżej wymieniony projekt zainicjowała i przygotowała Organizacja Pozarządowa  „Stowarzyszenie Przewodników Górskich «Rowiń»” (SPG «Rowiń»).
Projekt został złożony pzrzez SPG «Rowiń» w 2009 roku do rozpatrzenia przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.
Projekt otrzymał wsparcie niezależnych ekspertów i był rekomendowany do współfinansowania z funduszy Unii Epejskiej.
Beneficjent projektu: SPG «Rowiń»;

Partnerzy projektu:

  • Lwowska Wojewódzka Kontrolno-Ratownicza Służba Związku Turystyczno-Sportowego Ukrainy;
  • Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, oddział im dr. M. Orłowicza w Przemyślu (RP);
  • Lwowskie Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki;
  • Górskie Oczotnicze Pogotowie Ratunkowe, Grupa Bieszczadzka (RP).

Głównym celem projektu jest stworzenie warunków dla harmonijnego rozwoju turystyki w regionie Karpat i współpracy między organizacjami w zakresie turystyki po obu stronach granicy Unii Europejskiej (Ukraina-Polska).

Mianowicie:

  • Podzielenie się z Ukrainą doświadczeniem w tworzeniu ochotniczych punktów ratownictwa górskiego (GOPR), aby pomagać turystom i mieszkańcom regionu w czasie nadzwyczajnych sytuacji w obszarze transgranicznym;
  • Szkolenie kadr dla służby ratunkowej i dla obsługi turystów w regionie Karpat;
  • Rozwijanie wspólpracy między organizacjami i służbami, które pracują w turystyce  w regionie Karpat.
  • W celu realizacji projektu zaplanowano przeprowadzenie szeregu czynności:

Przeprowadzenie kampanii informacyjnej o projekcie (konferencje prasowe; informacje prasowe, publikacje w mediach).

1. Modernizację centrum szkoleniowo-treningowego służącego szkoleniu przewodników górskich i ratowników górskiej poszukiwawczo-ratowniczej służby we wsi Długie, woj. lwowskie;

Photo-utrwalenie naprawy etap

Przez naprawy Zdjęcie 26 kwietnia 2013 Zdjęcie 2 maja  2013 Zdjęcie 11 maja  2013 Zdjęcie 21 maja  2013
Zdjęcie 21 maja  2013 Zdjęcie 06 czerwiec 2013 Zdjęcie 21 czerwiec 2013 Zdjęcie 24 września 2013 Zdjecie 18 października 2013
Zdjęcie 12 listopad  2013р. Zdjęcie 22 listopad  2013р.      

2. Przeprowadzenie 2 szkoleń (po 25 osób każdorazowo) trwających po 10 dni (80 godz. szkolenia) dla pracowników poszukiwawczo-ratowniczych punktów i fachowców obsługi turystów.
wspólne ukraińsko-polskie szkolenie więcej 3. Przeprowadzenie 2 staży po 5 dni każdy dla 25 osób wyszkolonych przewodników górskich i ratowników górskich na podstawie istniejących punktów ratownictwa w Polsce.             Wspólne kilkudniowe szkolenie dla czynnych przewodników górskich i ratowników górskich z regionu pogranicza Ukrainy i Polski więcej Szkolenie 06.08 - 11.08. 2014.Program stażu.

4. Modernizacja dwóch pilotażowych jednostek ratowniczych (w powiecie Skolskim i Drohobyckim woj. lwowskiego) i usprawnienie ich pracy.
5. Przeprowadzenie 2 spotkań szkoleniowych po 5 dni każde, w których uczestniczyć będzie 30 już praktykujących oraz nowo wyszkolonych przewodników górskich i ratowników (z Polski i Ukrainy).
6. Montaż 10 tablic informacyjnych umieszconych przy szlakach turystycznych transgranicznych zawierających informacje o terenowo właściwych jednostkach GOPR wraz z numerami telefonów ratowników.
7. Przeprowadzenie 2 konferencji (po 35 uczestników w każdej) na temat bezpieczeństwa turystyki w Karpatach.
8. Przeprowadzenie 2 seminariów (po 30 uczestników w każdym) mających na celu podzielenie się doświadczeniem w tworzeniu i pracy jednostek GOPR (docelowo przekazać to doświadczenie także innym województwom ukraińskim).
9. Wydanie materiałów poligraficznych, o potencjale turystycznym regionu Karpat i transgranicznych szlakach turystycznych (broszury, ulotki i przewodniki kierowane do turystów) ogólny nakład 10000 egzemplarzy.


Kierownictwo SPG «Rowiń» będzie informować media o osiągnięciach/trudnościach w trakcie realizacji projektu.