Członkowstwo w stowarzyszeniu

Zgodnie z paragrafem 4.1. statutu Stowarzyszenia Przewodników Górskich “ROWIŃ”, członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne, które uznają zasady  Statutu i zobowiązują się do ich przestrzegania, a także regularnie opłacają składki członkowskie w wysokości ustalonej przez walne zebranie członków Stowarzyszenia.

Korzyści z członkowstwa w Stowarzyszeniu Przewodników Górskich “ ROWIŃ”:

 • poprawa stosonków dyplomatycznych w relacjach pomiędzy członkami Stowarzyszenia;
 • pomoc członkom Stowarzyszenia w zrozumieniu nowych form współpracy oraz polepszenie serwisu turystycznego;
 • wspieranie działalności turystycznej i świadczenie usług turystycznych wynikających z wymogów prawa Ukrainy;
 • prezentowanie interesów członków Stowarzyszenia w sprawach turystyki na Ukrainie i za granicą;
 • organizowanie integracji w środowisku podmiotów działalności turrystycznej, koordynowanie ich kontaktów z przedstawicielami władzy rządowej i samorządowej;
 • pomoc w organizacji szkoleń teoretycznych i praktycznych;
 • poprawa stosunków z innymi stowarzyszeniami i organizacjami, podmiotami działalności turystycznej;
 • udział w środkach, kierowanych na rozwoj turystyki i krajoznawstwa w regionie Karpackim, między innymi możliwość korzystania z aktywnych form odpoczynku, wedrówki piesze, rajdy rowerowe i samochodowe, zjazdy, zloty, spływy, a także kempingi, festiwale, organizowane przez Stowarzyszenie na ulgowych zasadach;
 • formowanie postaw krajoznawczych i umiejętności turystycznych;
 • pomoc w zatrudnieniu osób, które straciły pracę lub grozi im zwolnienie; działalność, skierowana na rozwój przedsiębiorczości;
 • popularyzacja i ochrona praw obywatelskich oraz działalność skierowana na rozwój demokracji;
 • pomoc ofiarom wypadków i klęsk żywiołowych;
 • ochrona praw konsumentów;
 • dostęp do informacji gromadzonych przez Stowarzyszenie;
 • pomoc techniczna w trudnych przypadkach;
 • pomoc w wędrówkach indywidualnych;
 • korzystanie z dobytku Stowarzyszenia na ulgowych zasadach;
 • udzial w festiwalach, forach, prezentacjach, konkursach, koncertach, wystawach, seminariach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 • dostep do intelektualnych zasobów Stowarzyszenia, chronionych w centralnej bibliotece (Ukraina, województwo Lwowskie, powiat Drohobycki, wieś Dowhe, ul.Lesi Ukrainki,35;