Примирення в українському суспільстві: від енергії протесту до енергії творення

Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні (CEUME)розпочинає набір для участі у навчальних програмах професійного зростання у рамках проекту «Примирення в українському суспільстві: від енергії протесту до енергії творення» Програми запобігання конфліктів, сприяння стабільності та безпеці в Україні Уряду Великої Британії

Чому важливо взяти участь у програмі?

Участь у програмах дозволить кожному учаснику підвищити свій професійний рівень, обмінятись практичним досвідом з колегами з інших регіонів України, встановити корисні контакти з іншими членами професійної спільноти та сприятиме особистому і кар’єрному розвитку.

Програма передбачає суто практичний аспект: розробку кожним учасником власного плану дій для вирішення чи запобігання тієї чи іншої проблемної ситуації та його подальше втілення в своїй організації/громаді. Хоча безпосереднє фінансування у рамках проекту для здійснення плану дій не надається, проте набуті навички визначення цілей, побудови плану дій і написання проекту й існуючі нині можливості для отримання фінансування сприятимуть успішності впровадження розроблених планів.

Основна мета всіх програм – консолідація та розвиток українського суспільства через обмін найкращими практиками та досвідом між різними регіонами України та створення професійних спільнот експертів у відповідній галузі. 

Кому доречно взяти участь у програмі?

Участь у програмах професійного зростання буде корисною для фахівців відповідних напрямків, які зацікавленні у пошуку шляхів вирішення проблем чи запобіганню виникнення конфліктних ситуацій в організаціях (установа) чи громадах, базуючись на досвіді своїх колег з інших регіонів України. Кожна з програм зорієнтована на певну цільову аудиторію, що подана в її описі. Важливо, щоб вирішення проблем чи запобігання їх виникненню стосувалося передусім випадків, пов’язаних із роботою з внутрішньо переміщеними особами з окупованих регіонів Донецької та Луганської областей.

Кожен з учасників має чітко усвідомлювати проблему, що існує в його/її організації (установі) чи громаді і бачити шляхи її вирішення чи запобігання й мати відповідні повноваження для реалізації розробленого в ході навчальної програми плану дій.

Деякі з програм орієнтовані на представництво кількох учасників з одного регіону, які займаються вирішенням тієї чи іншої проблеми в різних установах (держадміністрації, галузевій громадські організації, наприклад), Відтак ми заохочуємо зацікавлених кандидатів для участі в програмі спонукати представників інших організацій, заявлених у описі програми, також подаватися на конкурс.  

Географічних фокус

Цільовими регіонами для відбору учасників навчальних програм є Дніпропетровська, Харківська, Запорізька області, а також підконтрольні Україні частини Донецької і Луганської областей.  

Як проходитиме навчальна програма?

Кожна навчальна програма розроблена індивідуально і покриває необхідне коло питань для вивчення учасниками, які заявлені як цільова група програми. Вона проходитиме в одному чи кількох регіонах (областях), де варто повчитися досвіду вирішення відповідних проблем, яким присвячено навчальну програму,  і передбачає відвідання низки організацій та установ. Як правило, маршрут подорожі учасників пролягатиме через Київ, і тому для кожної групи передбачено проведення орієнтаційної зустрічі-тренінгу та заключного дебрифінгу в Києві. Загалом тривалість кожної програми становитиме, як правило, 7 днів.

Пропоновані навчальні програми реалізуються випускниками проектів «Громадські зв’язки» (Community Connectionі) і «Навчальні програми професійного зростання» (Participant Training Program) USAID, які брали участь у подібних програмах обміну у США чи європейських країнах, і з урахуванням власного досвіду участі розробили такі програми для передачі місцевого українського досвіду вирішення тих чи інших питань на рівні місцевих громад.

Вартість участі в навчальній програмі

Усі витрати, пов’язані з участю в навчальній програмі, покриватимуться Консорціумом із удосконалення менеджмент-освіти в Україні» за рахунок коштів проекту «Примирення в українському суспільстві: від енергії протесту до енергії творення», що здійснюється за підтримки Уряду Великої Британії, чи будуть відшкодовані учасникам (наприклад, вартість проїзду після надання оригіналів проїзних документів). 

Вимоги до кандидатів

Незалежно від обраної програми кандидат має:

  • бути громадянином України;
  • проживати і працювати у Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій області, або на підконтрольних Україні територіях Донецької і Луганської областей;
  • мати щонайменше три роки досвіду роботи;
  • бути готовим розробити і втілити План дій за тематикою програми у своїй організації/громаді;
  • мати відповідні повноваження (спроможності) для реалізації розробленого в ході навчальної програми плану дій;
  • бути готовим поширювати набуті знання та навички серед колег, партнерських організацій, громадськості тощо.

Як взяти участь в програмі?

Для участі у тій чи іншій програмі необхідно заповнити он-лайн Анкету кандидата для участі в програмі на сайті  www.ceume.org.ua у терміни, вказані в описі програми та на сайті, і надіслати отримані по електронній пошті після заповнення анкети документи на вказану адресу.  

Наприкінці подається зразок анкети, яку необхідно буде заповнити он-лайн, з тим, щоб кандидати могли заздалегідь підготувати необхідні документи та написати тексти мотиваційних відповідей.  

Кожна з програм розрахована, як правило, на 10 учасників. Вони відбиратимуться на конкурсних засадах.

Програма: детальніше.

Розвиток внутрішнього туризму : детальніше.

Контакти організаторів

Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні

вул. Еспланадна, 28, офіс 7, м.Київ, 01001

Тел. (044) 248 7239, 248 7249