«Відбудуймо в уяві речі, яких вже не існує і доповнімо ними картину реальності»

Асоціація гірських провідників "Ровінь" успішно підготувала та реалізувала проект «Відбудуймо в уяві речі, яких вже не існує і доповнімо ними картину реальності», який виконувався у партнерстві з Угнівською міською радою (м.Угнів, Україна) та Гміною Вербковіце (Werbkowice, Польща).

Місце реалізації: Україна, Львівська область, Сокальський район, місто Угнів та Гміна Вербковиці, Грубешівський повіт, Люблінське воєводство, Польща.

Метою проекту є: Підвищення свідомості місцевих громад на транскордонних територіях з Гміни Вербковиці та міста Угнова, через підтримку та популяризацію культурної спадщини регіону в формі майстер класів, представлення на відкритому просторі обрядових дійств і предметів, що з цим пов’язані.

В рамках проекту проведені такі заходи:

1.Дві робочо-навчальні зустрічі між партнерами в Польщі  і в Україні.

2."Живі уроки" – Майстеркласи в приміщені і на відкритому просторі

Переведення 8-денних майстер класів по Польській стороні  і по Українській стороні - симетричні майстеркласи. Кожен з блоків майстеркласів складається з 3 фаз:

  • стаціонарні майстеркласи;
  • місцеві майстеркласи;
  • впровадження/презентація здобутих знань і вмінь.

3. Пленерна постановка обрядових подій

На підставі проведених майстеркласів, які були підготовлені та відбулись за участі місцевої молоді - учасників проекту, було відтворено дві обрядові події в Польщі і в Україні. В процесі постановки, глядачі, між іншим могли отримати виконані власноручно учасниками проекту амулети, прийняти участь в обрядових конкурсах та інших активізуючих елементах події, наприклад проходах, танцях, співах, обрядовій діяльності. Постановки відтворили давні звичаї і обряди, які практикувались на територіях бенефіціантів.

4. Реклама проекту

  • Розроблені документи, які представляють інформацію на тему адміністрацій міста Угнів і Werbkowic, опис проекту, знання, здобуті під час майстеркласів, - між іншим описи обраних подій та обрядів; опис потенціалу культурного спадку партнерів, циклічні суспільні і культурно-мистецькі події.
  • Виставкові банери, які демонструють перебіг проекту також культурний спадок.
  • Інтернет сторінка – яка містить між іншим: інформацію про проект в тому числі опис обрядових сценаріїв, фільм з постановки, опис суспільно-культурних засобів які ґрунтуються на спадку; інформація про події які вплинуть на розвиток туризм в обох партнерів,  база контактів до перепідготовлених осіб – яка слугує інформуванню осіб, зацікавлених культурним спадком, обрядовістю. 
  • Рекламний фільм з постановки події.
  • Традиційні рекламні матеріали: листівки про проект між іншим: опис цілей проекту, дії, бенефіціанти; плакати; авторучки з надруком інформації про проект; рекламні плакати-банери; інформація про проект в місцевих медіа; проектні банери.

Проект створює досконалі підстави для транскордонного співробітництва. У проекті задіяний спільний виконавчий колектив. Тим самим адміністративна структура, спільна для обох партнерів, являє платформу спільної, безпосередньої роботи над проектом. Великою доданою цінністю цього проекту є пізнавання окремих осіб з організацій і установ з обох сторін кордону, вивчення культурних кодів, мов, звичаїв і традицій також пізнання інших думок і поглядів на транскордонне співробітництво.