Про нас

Асоціація Гірських Провідників «РОВІНЬ» була створена 17 січня 2008 року з ініціативи Львівської Асоціації Розвитку Туризму та Дрогобицької Районної Ради, а також зацікавлених осіб в рамках реалізації програми «Добросусідство» Польща-Білорусія-Україна Інтеррег ІІІА/Тасіс СВС. Асоціація є неприбуткова, незалежна, добровільна, некомерційна організація, яка об'єднує фахівців туристичного супроводу з України та прикордонних країн (Угорщини, Словаччини, Польщі та Румунії), а також інших зацікавлених у співробітництві країн, полегшує їм подорожування, краєзнавчу діяльність в Україні та у транскордонному регіоні, а також репрезентує їх інтереси стосовно органів влади і суспільства.

Асоціація провадить діяльність на громадських засадах членів, і для виконання своїх завдань може їх працевлаштовувати.
Асоціація нагромаджує майно і кошти у вигляді членських та інших внесків від фізичних та юридичних осіб як України, так і іноземних держав: фінансові, матеріальні, інтелектуальні та інші ресурси і використовує їх для реалізації поставлених завдань в тому числі й у співпраці з українськими та зарубіжними партнерами.

Предметом діяльності Асоціації є:

 • навчання і підвищення кваліфікації туристично-краєзнавчих кадрів (в т.ч. любителів і фахівців туристичного супроводу), надання їм кваліфікаційних дозволів та свідоцтва;
 • координація діяльності фахівців туристичного супроводу, туристичних підприємств та організацій незалежно від форм власності у питаннях, пов'язаних з прийомом та обслуговуванням туристів в Карпатському регіоні;
 • допомога в індивідуальних мандрівках;
 • проведення наукових, економічних, соціальних, маркетингових та інших аналітичних досліджень в інтересах Членів Асоціації та органів державної влади;
 • розробка проектів національних і регіональних програм розвитку туризму;
  створення бази даних туристичної інформації, її комп'ютерна обробка і розповсюдження;
 • надання консультаційних послуг з питань здійснення туристичної діяльності на внутрішньому та зовнішньому ринках;
 • організація інформаційної, рекламної та видавничої діяльності з питань туризму;
 • участь у міжнародній діяльності в галузі розвитку туризму, представлення інтересів Карпатського регіону з питань туризму в інших адміністративно-територіальних утвореннях України та міжнародних організаціях;
 • розвиток контактів та співпраці із місцевими, транскордонними і міжнародними організаціями, які займаються туризмом;
 • збір, аналіз та поширення інформації про стан та проблеми розвитку туризму у Карпатському регіоні, а також створення інформаційного фонду у вигляді збірки книг, каталогів, проспектів, періодичних видань, електронних баз даних тощо;
 • проведення маркетингових досліджень та надання менеджерських послуг у сфері туризму;
 • сприяння прийому та обслуговуванню туристів у транскордонному Карпатському регіоні;
 • поширення екологічних знань, а також прийняття участі в охороні природного середовища;
 • популяризація краєзнавчих і туристичних принад транскордонного регіону Карпат;
  культивація туристичних традицій, популяризація історії і досягнень Асоціації, а також її засновників, прийняття участі в архівуванні документів пов’язаних з туризмом і краєзнавством;
 • популяризація принад активної рекреації;
 • представлення інтересів провідників, туристів і краєзнавців в органах державної влади та місцевого самоврядування, в тому числі, оголошення пропозицій, відповідних юридичних регламентів, а також виконання цільових програм державних адміністрацій, рад та органів самоврядування, в тому числі пов’язаних з маркуванням, знакуванням і консервацією туристичних шляхів;
 • уможливлення туристам та краєзнавцям долучатися до членів Асоціації і надає їм право першочергово користуватись з усіх форм її діяльності;
 • встановлення та надання туристичних і краєзнавчих відзнак;
 • організація і підтримка заходів направлених на забезпечення, охорони і збереження природних принад і культурних надбань України та країн Карпатського регіону, між іншими через видавничу діяльність, ініціювання, створення і провадження музеїв, збірок, бібліотек, краєзнавчих гуртків і т.д.;
 • розвиток культурної активності пов’язаної з туризмом і краєзнавством, а також формування туристичного продукту;
 • документація і популяризація діяльності видатних постатей українського та європейського туризму і краєзнавства, дій і досягнень Асоціації, a також її засновників;
  будівництво і утримання туристичних, гастрономічних, спортивних об’єктів, а також пристосувань істотних для туристів;
 • ініціювання, організацію і підтримку роботи, в т.ч. наукової, яка виникає із завдань Асоціації;
 • організація внутрішнього та міжнародного туризму.

Асоціація, при здійсненні своєї діяльності:

 • створює клуби, галузеві комітети (ради) підприємців суб’єктів туристичної діяльності, цільові секції фахівців-консультантів тощо.
 • вживає заходів, спрямованих на заохочення і розвиток коректних ділових відносин між підприємцями, суб’єктами туристичної діяльності.