Членство в Асоціації

Згідно ст. 3.1. Статуту Громадської організації "Асоціація Гірських Провідників "Ровінь", Членами Асоціації можуть бути громадяни, які досягли 18-річного віку, громадяни України, іноземні громадяни й особи без громадянства, дотримуються вимог Статуту, беруть участь у діяльності організації, сплачують вступні і членські внески та сприяють досягненню визначеної мети Організації.

ст.3.2. Прийом у члени Організації здійснюється на підставі письмової заяви, що подається на розгляд Правління Організації та за рекомендацією не менше двох членів Організації. 

ст.3.3. Вибуття з членів Організації здійснюється на підставі письмової заяви, що подається на розгляд Правління Організації.

ст. 3.4. Член Організації може бути виключеним з Організації за рішенням Загальних зборів членів Організації у випадку:

- недотримання вимог Статуту;

- діяльності яка зашкоджує Організації чи суперечить меті створення та діяльності Організації;

- невиконання рішень Загальних зборів та інших керівних органів Організації;

- несплати членських внесків упродовж 7-и місяців.

ст. 3.5. Члени організації мають право:

- брати участь у Загальних зборах Організації з правом ухвального голосу;

- виходити з пропозицією щодо напрямків діяльності Організації;

- допомагати Організації у захисті прав і законних інтересів у державних, громадських, судових та інших органах, радах, їхніх виконавчих органах;

- обирати та бути обраним у керівні органи Організації;

- робити внески у фонди Організації;

- вийти із членів Організації; 

- мати інші права, визначені Загальними зборами та чинним законодавством України.

Безпосередні вигоди від членства в Асоціації гірських провідників «Ровінь»:

 • Можливість використання на пільгових засадах майно Асоціації.
 • Інформаційна підтримка ( рєєстрація груп при подорожування в прикордонній смузі, реєстрація категорійних походів, реєстрація груп в гірській рятувальній службі, візова підтримка);
 • Отримання консультацій з професійних питань;
 • Монетизація хобі (перетворення захоплення горами в прибутковий бізнес);
 • Допомога у залученні клієнтів;
 • Можливість виставити на сайті «Ровінь» авторський маршрут;
 • Допомога в кризовій ситуації (консультування, інформування…)
 • Забезпечення груп інвентарем за пільговими цінами;
 • Систематичне підвищення кваліфікації (медицина, пошук і рятування, лавинні навчання, краєзнавство, безпека на гірських річках, вело....);
 • Особистісний розвиток (допомога у вивченні мов на пільгових засадах, або участь в різних курсах і семінарах на пільгових засадах);
 • Залучення до заходів, які проводить Асоціація, на платній основі або працевлаштування.
 • І.т.д.

Реквізити для перерахунку коштів у вигляді вступних та членських внесків:
Громадська організація „Асоціація гірських провідників «Ровінь»”
юридична адреса: 82195, Львівська область, Дрогобицький район, с.Довге,
вул. Лесі Українки, 35
ЄДРПОУ 35483706
Рахунок  IBAN UA223253650000002600401947180 в ПАТ "КРЕДОБАНК".
МФО 325365